Uzmanlık Öğrencisi Dosya Ekleri

 Uzmanlık Öğrencisi Dosya Ekleri aşağıdadır.

 

Ekler

EK-1 Rehber Eğitim Sorumlusu Atama Formu.doc
EK-10 Rotasyon Başari Belgesi.docx
EK-11 Rotasyon Dilekçesi.docx
EK-12 Tez danışmanı ve Tez Konusu Bildirim Formu.doc
EK-13 Tez Danışmanlığı Değişiklik Bildirim Formu.doc
EK-14 3 Aylık Tez Geliştirme Ara Raporu.doc
EK-15 Uzmanlık Eğitimi Bitirme Başvuru Formu.doc
EK-16 Uzmanlık Eğitimi Ek Süre Talebi Başvuru Formu.docx
EK-17 Uzmanlık Sınavına Giriş Onay Formu.docx
EK-18 Uzmanlık Tez Değerlendirme Formu.doc
EK-19 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Karnesi.docx
EK-2 Uzmanlık Sınavına Giriş Onayı.docx
EK-20 Pedodonti Uzmanlık Eğitimi Genişletilmiş Müfredat Programı.pdf
EK-3 Uzmanlık Eğitimini Bitime Sınavı Tutanağı.doc
EK-4 6 aylık Kanaat Formu.xlsx
EK-5 Endodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Karnesi.docx
EK-6 Ortodonti Anabilim Dalı uzmanlık Öğrencisi Karnesi.docx
EK-7 Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Karnesi.docx
EK-8 Periodontoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Karnesi.docx
EK-9 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Karnesi.docx