Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Esra ERCAN Biyografi

Prof. Dr. Esra ERCAN; 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden dönem 2.si olarak mezun oldu. 2010 yılında aynı üniversitenin Periodontoloji Anabilim Dalında doktora tezini sunarak bilim doktoru unvanını aldı.  2010-2011 yılları arasında arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.  2011-2019 yılları arasında ise Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında "Doçent" ünvanını aldı. Dr. Ercan, 2014 yılında Oslo Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Departmanında ziyaretçi olarak bulunmuştur.  2019 Mart ayından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. “Periimplantitis ve Periodontitis tedavileri” ve “Periodontal Plastik Cerrahi ve Yara iyileşmesinde PRF kullanımları” konularında doktora ve uzmanlık tez danışmanlıkları bulunmaktadır. Dr. Ercan’ın araştırmaları trombositten zengin fibrin ürünleri, Periodontoloji ve Dental İmplantoloji’deki klinik kullanımlarına odaklanmaktadır. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası makalesi ve ödülü vardır. Türk Periodontoloji Derneği (TPD), Avrupa Periodontoloji Derneği (EFP), Türk Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER) ve Diş Hekimliği Programları Akredidasyon Derneği (DEPAD) dernek üyelikleri bulunmaktadır. “Northwestern Medical Journal” dergisinde bilimsel danışmanlık yapmaktadır.