Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

İdari Kadro

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

0286 218 00 18

İDARİ PERSONEL LİSTESİ

Unvan/Bölüm

Adı Soyadı

Dahili

e-posta

Fakülte Sekreteri

İsmail YILMAZ

27520

ismailyilmazcomu.edu.tr

Şube Müdürü

Cemile Feryal BATTAL

27526

feryalbattalcomu.edu.tr

Dekan Sekreteri

Sevgi SAPAN

27500

sevgi.sapancomu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Selahattin SANDIK

27507

s.sandikcomu.edu.tr

Öğrenci İşleri/Uzmanlık Sekreteri

Sinan DEMİREKİN

27508

sinan.demirekincomu.edu.tr

Muhasebe

Melih UZUN

27504

melih.uzuncomu.edu.tr

Yazı İşleri

Sevil AKSARAYLI

27529

sevil.aksaraylicomu.edu.tr

Yazı İşleri / Anabilim Dalı Sekreteri

Hasan GÜL

27505

hasan.gulcomu.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri

Durdali ERGÜN

27517

durdalierguncomu.edu.tr

Hizmetli

Hilal DEMİR

 

 hilal.cumhur.58gmail.com

Hizmetli Mesut SÜLÜN