Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Stratejik Eylem Planı

.

Ekler

2021-2025 STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ.pdf
2021-2025 Stratejik Plan.pdf
2022 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu.pdf
2023 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu.pdf
2023 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu.pdf
ÇOMÜ Stratejik Eylem Planı 2021 - 2025.pdf
Stratejik Plan.pdf