Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi