İç Kontrol
  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

  Kamu Hizmet Standartları Tablosu

  İç Kontrol Standartları Eylem Planı

  Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

  Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

  İç Kontrol Güvence Beyanı (2021)

  İç Kontrol Güvence Beyanı (2022)

  Bütçe Analizi

  Birim Bütçe Analizi (2020)

  Birim Bütçe Analizi (2021)

  Birim Bütçe Analizi (2022)

  Birim Risk Değerlendirme Raporu  
  Akademik Performans   Akademik Performans
  Faaliyet Raporu

  2020 ÇOMÜ İdari Faaliyet Raporu

  2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

  2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

  Öz Değerlendirme Hazırlama Klavuzu

  Öz Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu

  Öz Değerlendirme Raporu

  2020 Öz Değerlendirme Raporu

  Kurum içi Değerlendirme Raporu

  2020-2021 KİDR Raporu

  KİDR Kontrol Raporu

  2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

  ÇOMÜ KİDR Hazırlama Klavuzu

  2020 KİDR Hazırlama Kılavuzu

  YÖKAK KİDR Hazırlama Klavuzu v.2.1

  YÖKAK 2021 KİDR Hazırlama Kılavuzu

  YÖKAK KİDR Hazırlama Klavuzu v.3.0

  YÖKAK 2022 KİDR Hazırlama Klavuzu

Görev Tanımları

 Birim Görev Tanımı

  Personel Görev Tanımları

 

  İş Akış Şemaları

  Yazı İşleri

  Öğrenci İşleri

  Muhasebe

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)