Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

İç Kontrol
  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

  Kamu Hizmet Standartları Tablosu

  İç Kontrol Standartları Eylem Planı

  Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

  Birim İç Kontrol Güvence Beyanı (2020)

  İç Kontrol Güvence Beyanı (2021)

  İç Kontrol Güvence Beyanı (2022)

  İç Kontrol Güvence Beyanı (2023)

  Bütçe Analizi

  Birim Bütçe Analizi (2020)

  Birim Bütçe Analizi (2021)

  Birim Bütçe Analizi (2022)

  Birim Bütçe Analizi (2023)

  Birim Risk Değerlendirme Raporu   DHF Risk Değerlendirme Raporu
  Akademik Performans   Akademik Performans
  Faaliyet Raporu

  2020 ÇOMÜ İdari Faaliyet Raporu

  2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

  2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

  2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu

  Öz Değerlendirme Raporu

Öz Değerlendirme Yönetici Özeti

2023 Öz Değerlendirme Raporu  

2023 Öz Değerlendirme Raporu Kontrol Formu

2020 Öz Değerlendirme Raporu

  Kurum içi Değerlendirme Raporu

  2020-2021 KİDR Raporu

  2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

  2022 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

  2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

 2021 Yılı KİDR Kontrol Raporu

 2022 Yılı KİDR Kontrol Raporu

 2023 Yılı KİDR Kontrol Raporu

2021 KİDR Yönetici Özeti

 2022 Yılı KİDR Yönetici Özeti

 2023 Yılı KİDR Yönetici Özeti

 

  ÇOMÜ KİDR Hazırlama Klavuzu

  2020 KİDR Hazırlama Kılavuzu

  YÖKAK KİDR Hazırlama Klavuzu v.2.1

  YÖKAK 2021 KİDR Hazırlama Kılavuzu

  YÖKAK KİDR Hazırlama Klavuzu v.3.0

  YÖKAK 2022 KİDR Hazırlama Klavuzu

YÖKAK KİDR Hazırlama Klavuzu v.3.1 YÖKAK 2023 KİDR Hazırlama Klavuzu

Görev Tanımları

 Birim Görev Tanımı

  Personel Görev Tanımları

 

  İş Akış Şemaları

  Yazı İşleri

  Öğrenci İşleri

  Muhasebe