Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitimde Kalite

Programımızın 5 yıllık Program Yeterlilikleri ve Program Çıktıları Ek'te bilgilerinize sunulmuştur.

Diş Hekimliği Fakültesi Programı için tıklayınız.