Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Akreditasyon

  

Ekler

Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi ISO 29990.2010.pdf
Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001.2018.pdf
İnovasyon Yönetim Sistemi ISO 56002.2019.pdf
ISO 9001.2015.pdf
Kurumsal Akreditasyon Belgesi.pdf
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002.2018.pdf
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ISO 26000.2010.pdf
Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yönetim Sistemi ISO 37101.2016.pdf