Görev Tanımları

 Sağlıkta Kalite Standartları

Ekler

DİS.GT.01 Dekan Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.02 Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.03 İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.04 Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.05 Temel Bilimler Bölüm Başkanı Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.06 Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.07 Ögretim Üyesi Görev Tanımı.pdf
DIS.GT.08 Uzmanlık Öğrencisi Görev Tanımı-.pdf
DİS.GT.09 Lisans Öğrencisi Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.10 Eğitim Komisyonu Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.11 Enfeksiyon Kontrol Komisyonu Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.12 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.13 Hasta Hakları Komisyonu Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.14 Fakülte Sekreteri Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.15 Kalite Direktörü Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.16 Birim Kalite Sorumlusu Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.17 Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.18 Satınalma Personeli Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.19 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.20 Taşınır Kayıt Kontrol Depo Sorumlusu Görev Tanımı.pdf
DIS.GT.21 Yazı İşleri Personeli Görev Tanımı-.pdf
DIS.GT.22 Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı-.pdf
DIS.GT.23 Maaş ve Tahakkuk Personeli Görev Tanımı-.pdf
DİS.GT.24 Dekan Sekreteri Görev Tanımı.pdf
DİS.GT.25 Teknik Hizmetler Personeli Görev Tanımı.pdf
DIS.GT.26 Hizmetli Personel Görev Tanımı-.pdf
DİS.GT.27 Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı.pdf
DIS.GT.28 Bölüm Sekreteri Görev Tanımı-.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)