Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Yönetim

Prof. Dr. Mustafa TUNALI                                                    Prof. Dr. Esra ERCAN                                                 İsmail YILMAZ

Dekan V.                                                                                       Dekan Yardımcısı                                                       Fakülte Sekreteri

 

Biyografi                                                                                          Biyografi

mustafatunalicomu.edu.tr                                     esraercancomu.edu.tr                               ismailyilmazcomu.edu.tr


 

Doç. Dr. Raif ALAN                                                                Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BULDUR                       Dr. Öğr. Üyesi Hasan Murat AYDOĞDU

Başhekim  V.                                                                            Başhekim Yardımcısı                                              Başhekim Yardımcısı

 

Biyografi                                                                          Biyografi                                                              Biyografi

raif.alancomu.edu.tr                                             mehmetbuldurcomu.edu.tr                   hasanmurataydogducomu.edu.tr