Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; uluslararası düzeyde bilgi ve teknolojiler üretebilen ve bu ürettiklerini yaşadığı toplumla paylaşan, sanat, kültür ve spor alanlarında aktif olan, ağız ve diş sağlığı konusunda çağdaş tedavi ve koruyucu hekimlik uygulamalarını bilen ve gerçekleştiren diş hekimleri yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Yaşadığı toplumun ağız ve diş sağlığına en çağdaş teknolojiler ile katkıda bulunan, yenilikçi, girişimci ve evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim-öğretim veren, “referans alınan bir diş hekimliği fakültesi” olmak.