Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Üyesi Adı e-posta

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Murat AYDOĞDU

Anabilim Dalı Başkanı

hasanmurataydogducomu.edu.tr
Prof.Dr. İLGİ TOSUN  ilgitosuncomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Habibe ÖZTÜRK ULUSOY habibeozturkcomu.edu.tr 
Araştırma Görevlisi Göksel DOĞAN goksel.dogancomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Tansu SOLMAZ tansu.solmazcomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Enes GÜLEÇ enes.guleccomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Ayçahan NUHOĞLU aycahan.nuhoglucomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Şeyma Nur ŞAHAN seymanur.sahancomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Büşra GÜLHAN busra.gulhancomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Işılay TEKİNŞEN PALAZ isilay.tekinsencomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Can DOĞAN can.dogancomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Gözde Gökçen DEMİR gokcen.demircomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Hilal KARADEMİR hilal.karademircomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Buket ALKAN buket.alkancomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Merin Nur HACIOĞLU merinnur.hacioglucomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Oğuzhan İLHAN oguzhan.ilhancomu.edu.tr