Endodonti Anabilim Dalı

ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Öğretim Üyesi Adı

e-posta

Doç.Dr. Evren SARIYILMAZ

Anabilim Dalı Başkanı

evren.sariyilmazcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Öznur SARIYILMAZ

oznur.sariyilmazcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrem EREN

irem.erencomu.edu.tr

Araştırma Görevlisi Eda Nur FİLİZ edanur.filizcomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Gamze Elif HAN gamzeelif.hancomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Seda Yüksel ULUSAL sedayuksel.ulusalcomu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Emek BAYINDIR emek.bayındırcomu.edu.tr

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)