Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Öğretim Üyesi Adı e-posta

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇETİN GENÇ 

Anabilim Dalı Başkanı

cigdemcetingenccomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Alpin DEĞİRMENCİ alpindegirmencicomu.edu.tr