Akademik Kadro
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

 

Ünvan Adı Soyadı e-posta

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇETİN GENÇ cigdemcetingenccomu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Alpin DEĞİRMENCİ alpindegirmencicomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DENİZ yesimdenizcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah USLU gulsahuslucomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Celal GENÇ celalgenccomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇELİK GÜLER ozgecelikcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇARIKÇIOĞLU burakcarikcioglucomu.edu.tr

Doç.Dr.  Esra ERCAN esraercancomu.edu.tr
Prof. Dr.  İlgi TOSUN BARAN  

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AKTAŞ cagatay.aktascomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe ÖZTÜRK ULUSOY habibeozturkcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MİSİLLİ tugbamisillicomu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet BULDUR mehmetbuldurcomu.edu.tr