Araştırma Projeleri

 (2019)

  1. İyonize Radyasyon İşleminde Oral Dental Materyallerden Geri Saçılan Radyasyonun Polivinil Siloksan Esaslı Ölçü Maddelerinin engellemedeki rolünün Değerlendirilmesi- BAP- Proje Yöntecisi- Dr. Öğr.Üyesi Çağatay Aktaş-devam ediyor
  2. Farklı Dozlardaki İyonize Radyasyonun Monolitik Zirkonyanın Yapısal Özelliklerine    Etkisinin İncelenmesi - BAP- Proje Yöntecisi- Dr. Öğr.Üyesi Çağatay Aktaş-devam ediyor
  3. Yüksek sıcaklığa maruz kalan dental restoratif materyallerin tespiti içi yöntemler :adli teşhis için yardım -BAP- proje yöneticisi-Dr. Öğr.Üyesi Burak Çarkçıoğlu-devam ediyor
  4. Oral ve maksillofasiyal bölgede kullanılma potansiyeli olan nHA/müsilaj temelli biyolojik iskelelerin üretilmesi ve in vitro değerlendirilmesi-BAP- proje yöneticisi- Dr.Ögr. Üyesi Çiğdem Çetin Genç-devam ediyor. 
  5. Remineralizasyon ajanlarının, dental ağartma etkinliğine ve işlem sonrası mine dokusundaki mineral kaybına etkisi. TÜBİTAK/ 1002-Hızlı Destek Programı, 119S989, Proje yöneticisi-Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Misilli-devam ediyor
  6. Dental ağartmanın renklenmiş CAD/CAM materyallerin optik ve yüzey özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. TÜBİTAK/ 1002-Hızlı Destek Programı, 119S792, Araştırmacı-Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Misilli-devam ediyor
  7. İndirekt pulpa kuafaj materyallerinin dentin mineral yoğunluğuna etkisinin incelenmesi. BAP, TSA-2019-2954, Proje yöneticisi-Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Misilli-devam ediyor