2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi Senesonu (final) Sınavlarında Uzaktan Erişim Sorunları Hakkında

Fakültemiz 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemi senesonu (final) sınavları Yükseköğretim Kurulu kararları ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi senatosu kararları doğrultusunda daha önceden de duyurulan şekilde uzaktan erişim veya ödev yolu ile yapılmaktadır. Çeşitli nedenler ile uzaktan erişimde problemler yaşayan ve bu nedenle senesonu (final) sınavlarına katılamayan veya ödevlerini iletemeyen öğrencilerimizin mazeretlerinin değerlendirilebilmesi için ekte bulunan mazeret dilekçesi ile "13 Temmuz 2020" tarihine kadar öğrenci danışmanları ile e-posta yolu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Mazeret dilekçesi formu ile beraber dilekçe çıktısının mavi kalem ile ıslak imzalı halinin fotografınında gönderilmesi gerekmektedir. Durumları hakkında geri dönüş yapılabilmesi için dilekçelerinde iletişim bilgilerinin eksiksiz olması gerekmektedir.

.

Ekler

50-mazeret-sinavi-basvuru-dilekcesi COVİD-19.docx